NEWS & EVENT
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลือนไหว ของ DOING WELL SECURITY AND FACILITY SERVICES CO.,LTD.
DOING WELL ได้รวบรวมข่าวสารตามช่วงเวลาต่างๆ ไว้ทั้งหมด
2019-11-08
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
2019-11-08
เมื่อวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อเป็นการรับรองว่าระบบในการทำงานของบริษัทฯ มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด
2019-11-08
เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 คุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “Secutech Thailand 2019” “Thailand Lighting Fair 2019” และ “Thailand Building Fair 2019” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
2019-10-29
เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดโครงการปฏิบิติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อให้พนักงานทุกคนได้นำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เรารู้วิธีดำรงตนอยู่ในคุณงามความดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสมานฉันท์มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนกัน
2019-10-29
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 คุณสุภาวดี นาหัวนิล ผู้จัดการแผนกข้อมูลเงินเดือน พร้อมด้วยคุณพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนของบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ในการมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2019-10-29
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอนุสา พิลาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเเละฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรหาของบริษัทฯ ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครงาน ณ สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
2019-10-22
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ในการนี้ ได้มีการฟังพระธรรมเทศนาอานิสงค์การทอดกฐิน ทำพิธีทอดกฐิน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่พนักงานบริษัท ฯ และยังเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
2019-10-07
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
2019-10-02
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 คุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลเเละฝึกอบรม เป็นตัวแทนของบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้ารับใบประกาศนียบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2562
2019-09-30
เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2015
2019-09-23
เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2562 คุณพงศ์พล​ พัดชื่น​ ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วย คุณปัทมา มณีวานิชย์​ ผู้ว่าจ้างหน่วยงาน Monexco ได้มอบวุฒิบัตรเเละรางวัลชมเชยเเก่ คุณประนอม มนทองหลาง หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย เนื่องจากพนักงานได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในยามวิกาล
2019-09-18
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารเเละพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดของ คุณเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :