NEWS & EVENT
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลือนไหว ของ DOING WELL SECURITY AND FACILITY SERVICES CO.,LTD.
DOING WELL ได้รวบรวมข่าวสารตามช่วงเวลาต่างๆ ไว้ทั้งหมด
2020-01-07
วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
2019-12-12
เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 62 เวลา 9.00 คุณนภาพร  เงินฉายเข้าอบรม หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
2019-12-12
      เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณสุรชัย บุรัมย์ เจ้าหน้าที่สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เข้าร่วมงาน THE FUTURE OF WORK AND SOCIAL PROTECTION รูปแบบการทำงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 ห้อง A และ B
2019-12-06
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
2019-12-04
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ส่ง นายสุรชัย บุรัมย์ พร้อมด้วยนายเปรมวุฒิ  ปัสสาวะ, นางสาวระพีพร เชียงลำ,นางสาวสุพัตรา จันทร์พุฒ และนายพัชรเดช คำประเวศ ได้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ CEBIT ASEAN Thailand ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2019-12-03
เมื่อวันที่ 26  คุณทิฆัมพร  แสนจันทร์ พร้อมด้วย คุณณัฐพงศ์  ศรีสยาม 
เจ้าหน้าที่บุคคล  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงาน
ในสถานประกอบกิจการ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.  
ณโรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว
2019-12-03
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 นายอนุสา พิลาพันธ์ุ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปีสำหรับ HR และ People Management "THAILAND HR DAY 2019 ณ อิมแพคฟอร์รัมเมืองธานี
2019-12-03
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซอร์ จำกัด ได้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562  เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้
2019-12-03
  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน น.ส.สุพัตรา จันทร์พุฒ พร้อมด้วย น.ส.ระพีพร  เชียงลำ เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกขายและการตลาด และนายพัชรเดช  คำประวศ เจ้าหน้าที่ DDC ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ‘มือใหม่หัดยิงโฆษณาพิชิตยอดขาย’ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.   ณ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2019-12-03
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 18
2019-11-08
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :