NEWS & EVENT
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลือนไหว ของ DOING WELL SECURITY AND FACILITY SERVICES CO.,LTD.
DOING WELL ได้รวบรวมข่าวสารตามช่วงเวลาต่างๆ ไว้ทั้งหมด
2019-09-18
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารเเละพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดของ คุณเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
2019-09-09
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Smart cleaning แม่บ้านยุคใหม่ รุ่นที่ 1
2019-09-09
เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย Doing well
2019-09-09
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรม หัวหน้าชุดเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562
2019-09-06
วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2562 คุณสมคิด ดวงแสง ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมด้วยผู้บริหารเเละพนักงาน ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของสมาคมผู้ประกอบการด้านรักษาความสะอาด
2019-09-04
บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่" รุ่นที่ ๑๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2019-08-27
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดให้แก่ นางสาวระพีพร เชียงคำ พนักงานในบริษัทฯ 
2019-08-21
ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น. นางสาวรักชนก บูรฮานี  ผู้จัดการแผนกการเงินรับ-จ่าย เป็นตัวเเทนของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์”
2019-08-08
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดทำบุญประจำเดือน ให้พนักงานได้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และดำรงพุธศาสนาไว้
 

2019-08-05
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 คุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมงานสวดพระอภิธรรม คุณอดิศักดิ์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานเบทาโกร
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :