บริการศูนย์ฝึกอบรม
ดูอิ้งเวล มีความพร้อมทุกด้านสำหรับบริการทุกรูปแบบ ทีมงาน วิทยากร และครุฝึกล้วนมีคุณภาพ มีหลักสูตรหลากหลายให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ และมั่นใจได้ว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ จะสมารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง
บริการทีมงานวิทยากร/ครูฝึก
บริการสถานที่จัดอบรม/สัมมนา
บริการอบรมหลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
หลักสูตรครูฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรดับเพลิง (ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
บริการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะในการทำงาน
หลักสูตรระดับหัวหน้างานขึ้นไป
หลักสูตรระดับพนักงาน
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :