บริการระบบบำรุงรักษาอาคาร
ธุรกิจของท่าน การบริการ คือ งานเรา ด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาอาคารแบบครบวงจร พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีและทีมงานมืออาชีพเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการได้ทุกสภาพงาน
บริการจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
บริการปรับปรุง / ซ่อมแซม / ตกแต่งเพิ่มเติมอาคารสำนักงาน
บริการซ่อมบำรุง
บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน
บริการจัดแต่งสวน
บริการให้คำปรึกษา งานดูแล ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พร้อมทั้งบริการจัดส่งแรงงาน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :