บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล มีครบจบในที่เดียว

บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล ที่มีทีมงานประเมินความเสี่ยง ความต้องการและออกแบบระบบการศึกษา ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเข้าให้บริการรวมถึงการบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้บุคลากรร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่านอกจากนี้ยังมีนโยบายอบรมทบทวนการปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลระดับ
บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร
บริการรักษาความปลอดภัยงานจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ/งานประชุม/คอนเสิร์ต
บริการหน่วยตรวจตราความปลอดภัยเคลื่อนที่

บริการจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย

อัตราค่าบริการตำแหน่ง หัวหน้าชุดตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
แบบจ้างประจำ ราคา/คน/เดือน(บาท)25,00023,000
แบบจ้างชั่วคราว หรือ จ้างเสริม  

-วันธรรมดา ราคา/คน/วัน (บาท)

2,0001,500

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา/คน/วัน (บาท)

2,3001,800
*ราคาแบบจ้างประจำ เป็นราคาต่อเดือน ปฏิบัติงาน 12 ชม./วัน และปฏิบัติงาน 7 วัน/สัปดาห์
**ราคาแบบจ้างชั่วคราว หรือ จ้างเสริม ปฏิบัติงาน 12 ชม./วัน และปฏิบัติงานจำนวน 1 วัน
***ราคาดังกล่าวสามารถ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง กว่าที่ระบุไว้ หรือ คงเดิม ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, ลักษณะหน้างาน, ระยะสัญญาพื้นที่ให้บริการ, เงื่อนไขต่างๆของผู้ใช้บริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ และนำเสนอราคาอีกครั้ง
บริการบริหารจัดการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก
ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ
ระบบป้องกันการบุกรุก
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบป้องกันอัคคีภัย
จำหน่ายอุปกรณ์เสริมในงานรักษาความปลอดภัย เช่น กระจกตรวจใต้ท้องรถ, ถังดับเพลิง, ป้อมรักษาการณ์สำเร็จรูปตามมาตรฐาน และกระบองไฟจราจร เป็นต้น
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :