ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทบริษัทรักษาความปลอดภัย ผู้บริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานและคุณภาพระดับผู้นำประเทศ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
ISO 9001:2015 ยืนยันคุณภาพมาตรฐานสากล จากความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านประกอบ
บริการครบวงจร
บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล มีความพร้อมในการส่งมอบบริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจร ด้วยบริการหลากหลายแบบ One Stop Services ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกด้าน
INTEGRATED FACILITY SERVICES
NEWS UPDATE
2020-02-17
 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัดได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการอาสาจราจร  และ  โครงการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน  โดยมี พ.ต.อ ธวัช  วงศ์สง่า  รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล,   พ.ต.อ  อรรถวินทน์   เกษแก้ว  ผกก.สน.อุดมสุข,  และนายถิรวัฒน์   ดอกสวย   ประธาน กก.ตร.  กล่าวเปิดงาน เวลา 13.15
วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 62 เวลา 9.00 คุณนภาพร  เงินฉายเข้าอบรม หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
      เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณสุรชัย บุรัมย์ เจ้าหน้าที่สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เข้าร่วมงาน THE FUTURE OF WORK AND SOCIAL PROTECTION รูปแบบการทำงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 ห้อง A และ B
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :