NEWS & EVENT
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลือนไหว ของ DOING WELL SECURITY AND FACILITY SERVICES CO.,LTD.
DOING WELL ได้รวบรวมข่าวสารตามช่วงเวลาต่างๆ ไว้ทั้งหมด
2019-04-17
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ทางบริษัท ฯ ได้มีจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว โดยมีประธานกรรมการเป็น ผู้ดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ 
2019-03-07
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 10 ตาม 
2019-01-30
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย บุรัมย์ พนักงานบริษัทฯ

2019-01-15
วันที่ 8 มกราคม 2562 นางสาวนภาพร เงินฉาย ตัวแทนบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เข้าเยี่ยมพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ
2019-01-09
ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
2018-12-24
วันศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ร่วมมือกับ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ได้จัดโครงการอบรมอาสาจราจร เสริมสร้างวินัยจราจร
2018-12-20
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ส่งตัวแทนในการเข้าประชุมสัมนาผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
2018-12-08
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับการตรวจ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
2018-12-03
ในทุกๆต้นเดือน บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดทำบุญประจำเดือน ให้พนักงานได้มีการทำบุญตักบาครเพื่อความเป็นสิริมงคล และดำรงพุธศาสนาไว้
2018-11-26
ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
2018-11-26
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการนำพนักงาน ทำกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนและคืนความสุขสู่สังคม ที่ โรงเรียนบ้านเนินทราย และได้มีการจัดท่องเที่ยวประจำปีที่ หาดชะอำ
2018-11-05
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนา จึงได้นำพนักงานเข้าร่วมการร่วมทอดกฐิน ณ วัดแก้วพิทักษ์ เจริญธรรม
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :