NEWS & EVENT
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลือนไหว ของ DOING WELL SECURITY AND FACILITY SERVICES CO.,LTD.
DOING WELL ได้รวบรวมข่าวสารตามช่วงเวลาต่างๆ ไว้ทั้งหมด
2019-07-17
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
2019-07-09
เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 นายอนุสา พิลาพันธ์ และนายสุรชัย บุรัมย์ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
2019-07-03
วันที่ 3 กรกฎาคม  บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดทำบุญประจำเดือน 
ให้พนักงานได้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
และดำรงพุธศาสนาไว้
2019-07-02
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562  คุณวัชรินทร์ ผาสุข และพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการเข้าร่วมพิธีอุปสมบทของ นายพิเชษฐ์ ผาสุข
2019-06-27
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเเสดงความยินดีกับ นายอนุสา พิลาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเเละฝึกอบรม ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "การจัดการงานบุคคลชั้นสูง" ของสถาบัน 
PMAT
2019-06-27
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ณ หน่วยงาน คอนโด Modiz

2019-06-25
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรม หัวหน้าชุดเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
2019-06-25
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส กำจัด ได้มีการจัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1 
2019-06-24
 เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้มีการจัดอบรมโครงการประกันสังคม รุ่นที่ 1 ให้แก่พนักงานในบริษัททุกคน
2019-06-20
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายเวช ธูปหอม ผู้จัดการเขตปฏิบัติการ 4 เป็นตัวแทนของบริษัท ฯ  นำกระเช้าเข้าเยี่ยม นายอดิศักดิ์ โพธิ์ศรี ล้มป่วยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันจุดกั้นในปอด
2019-06-17
     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทาง บริษัทรักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอแสดงความยินที่กับ นายประกอบ โมกขศักดิ์ ได้รับโล่รางวัล Cleaning Award 2019 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :